Con đường ngắn nhất dẫn đến thất bại là không tin vào bản thân và gục ngã sau thất bại. Bạn là một người thông minh và tôi tin bạn biết mình sẽ làm gì để đòi lại công lý cho bản thân. Tự tin và bản lĩnh bạn nhé!

Con đường ngắn nhất dẫn đến thất bại là không tin vào bản thân và gục ngã sau thất bại. Bạn là một người thông minh và tôi tin bạn biết mình sẽ làm gì để đòi lại công lý cho bản thân. Tự tin và bản lĩnh bạn nhé!

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói hay về cuộc sống

Con đường ngắn nhất dẫn đến là không tin vào và gục ngã sau thất bại. Bạn là một người và tôi tin bạn biết mình sẽ làm gì để đòi lại cho bản thân. và bản lĩnh bạn nhé!

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Tiền bảo hiểm mất giá thì dù bạn bỏ trong két cũng mất giá.