Có tiền bạn có thể mua được nhiều thứ, nhưng bạn sẽ không bao giờ mua được những giọt nước mắt hạnh phúc và biết ơn của một người tựa vào vai bạn mà khóc.

Có tiền bạn có thể mua được nhiều thứ, nhưng bạn sẽ không bao giờ mua được những giọt nước mắt hạnh phúc và biết ơn của một người tựa vào vai bạn mà khóc.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 1.7k
Chuyên mục Câu nói hay về tiền bạc

Có tiền bạn có thể mua được nhiều thứ, nhưng bạn sẽ không bao giờ mua được những giọt và biết ơn của một người tựa vào vai bạn mà khóc.

Khuyết danh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Tiền chính là nguồn gốc của tất cả tội ác. Nơi nào có tiền thì sẽ có sự xuất hiện của thủ đoạn cặn bã. Và chúng sẽ chi phối vận mệnh của cả một quốc gia.