Có thể yêu nhiều lần, nhưng không thể yêu nhiều lần cùng một người.

Có thể yêu nhiều lần, nhưng không thể yêu nhiều lần cùng một người.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói hay về tình yêu

Có thể yêu nhiều lần, nhưng không thể yêu nhiều lần cùng một người.

Khuyết danh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Muốn nhận được, trước hết cần phải trao tặng. Nếu bạn muốn được yêu, hãy học cách cho đi tình yêu.