Có thể kiềm chế những tình cảm của mình thì bạn sẽ trở thành một người rất đáng tin cậy.

Có thể kiềm chế những tình cảm của mình thì bạn sẽ trở thành một người rất đáng tin cậy.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói hay về tính cách

Có thể những của mình thì bạn sẽ trở thành một người rất đáng tin cậy.

PuFangTuSi

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Có được sự tự kiềm chế bạn sẽ không bao giờ trở mặt với người khác hay bộc lộ ra những yếu điểm để dẫn đến bất hạnh.
Chủ đề: ,