Có tát cạn biển Đông mới tỏ tường lòng mẹ. Không trèo qua non Thái sao thấu hiểu tình cha.

Có tát cạn biển Đông mới tỏ tường lòng mẹ. Không trèo qua non Thái sao thấu hiểu tình cha.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.5k
Chuyên mục Câu nói hay về gia đình

Có tát cạn biển Đông mới tỏ tường lòng . Không trèo qua non Thái sao thấu hiểu tình .

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Sắc đẹp của người phụ nữ là lời hứa hẹn của hạnh phúc, chứ bản thân nó không bảo đảm cho hạnh phúc gia đình.
Chủ đề: