Có những người mà khi chơi với họ chỉ để có kinh nghiệm sống chứ không phải để sống.

Có những người mà khi chơi với họ chỉ để có kinh nghiệm sống chứ không phải để sống.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.3k
Chuyên mục Câu nói vui hài hước

Có những người mà khi chơi với họ chỉ để có sống chứ không phải để sống.

Khuyết danh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Cuộc sống vẫn vậy nếu nó lấy đi thứ gì của bạn thế nào nó cũng bù lại cho bạn thứ khác chỉ có điều là bạn có chịu đi tìm hay không thôi.
Chủ đề: