Có những người đến tận lúc chết vẫn chẳng gặp được người mình yêu, do vậy suốt cả cuộc đời cứ chờ đợi trong mông lung. Nhưng chỉ cần gặp được, yêu người đó, bạn sẽ hiểu, nguyên tắc, lòng tự tôn, sự kiêu ngạo… những thứ ấy đều trở nên vô dụng.

Có những người đến tận lúc chết vẫn chẳng gặp được người mình yêu, do vậy suốt cả cuộc đời cứ chờ đợi trong mông lung. Nhưng chỉ cần gặp được, yêu người đó, bạn sẽ hiểu, nguyên tắc, lòng tự tôn, sự kiêu ngạo… những thứ ấy đều trở nên vô dụng.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu trích dẫn hay về tình yêu

Có những người đến tận lúc chết vẫn chẳng gặp được người mình yêu, do vậy suốt cả cứ chờ đợi trong mông lung. Nhưng chỉ cần gặp được, yêu người đó, bạn sẽ hiểu, , lòng , sự … những thứ ấy đều trở nên vô dụng.

Em đồng ý gọi anh là chồng – Hân Hân Hướng Vinh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Thơ hay về cuộc sống bình yên giúp tâm hồn nhẹ nhàng hơn mỗi ngày