Có những điều tôi không thể ép buộc. Tôi phải thích ứng. Có những lúc mà sự thay đổi lớn nhất cần đến là sự thay đổi quan điểm của tôi.

Có những điều tôi không thể ép buộc. Tôi phải thích ứng. Có những lúc mà sự thay đổi lớn nhất cần đến là sự thay đổi quan điểm của tôi.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.6k
Chuyên mục Câu nói hay về cuộc sống

Có những điều tôi không thể ép buộc. Tôi phải thích ứng. Có những lúc mà sự lớn nhất cần đến là sự thay đổi của tôi.

There are things I can't force. I must adjust. There are times when the greatest change needed is a change of my viewpoint.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Không khoe cái mạnh của mình mới là người thực sự mạnh.