Có người nói rằng hôn nhân cản trở sự lãng mạn. Không nghi ngờ gì. Mỗi khi bạn có một cuộc lãng mạn, thế nào vợ bạn cũng sẽ can thiệp.

Có người nói rằng hôn nhân cản trở sự lãng mạn. Không nghi ngờ gì. Mỗi khi bạn có một cuộc lãng mạn, thế nào vợ bạn cũng sẽ can thiệp.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.3k
Chuyên mục Câu nói hay về gia đình

Có người nói rằng hôn nhân cản trở sự lãng mạn. Không nghi ngờ gì. Mỗi khi bạn có một cuộc lãng mạn, thế nào vợ bạn cũng sẽ can thiệp.

Some people claim that marriage interferes with romance. There’s no doubt about it. Anytime you have a romance, your wife is bound to interfere.

Groucho Marx

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Tuyển tập 999+ những câu tán gái lãng mạn – hễ cứ tán là đổ