Có một loại nhớ, như thiết như tha, như mài như ma, mãi không thể quên đuợc.

Có một loại nhớ, như thiết như tha, như mài như ma, mãi không thể quên đuợc.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.5k
Chuyên mục Câu trích dẫn hay về tình yêu

Có một loại nhớ, như thiết như tha, như mài như ma, mãi không thể quên đuợc.

Thích – Cảnh Hành

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Từ xưa đến nay, tình yêu đều không sai. Cái sai là thời gian, là thân phận, là ngươi yêu người không nên yêu.