Có hai việc khó trên đời, đó là thay đổi người khác và thay đổi bản thân. Muốn thay đổi người khác, trước tiên cần thay đổi chính mình!

Có hai việc khó trên đời, đó là thay đổi người khác và thay đổi bản thân. Muốn thay đổi người khác, trước tiên cần thay đổi chính mình!

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.5k
Chuyên mục Câu nói hay về cuộc sống

Có hai việc khó trên đời, đó là thay đổi người khác và thay đổi bản thân. Muốn thay đổi người khác, trước tiên cần thay đổi chính mình!

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Luật pháp là mạng nhện mà ruồi lớn thì bay qua còn ruồi con thì mắc kẹt.