Chúng ta không nên nói một giờ của người này đáng giá với một giờ của người khác, mà nên nói người này trong một giờ cũng đáng giá như người khác trong một giờ. Thời gian là tất cả, con người không là gì: nhiều nhất cũng chỉ là thân xác của thời gian.

Chúng ta không nên nói một giờ của người này đáng giá với một giờ của người khác, mà nên nói người này trong một giờ cũng đáng giá như người khác trong một giờ. Thời gian là tất cả, con người không là gì: nhiều nhất cũng chỉ là thân xác của thời gian.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói hay về thời gian

Chúng ta không nên nói một giờ của người này đáng giá với một giờ của người khác, mà nên nói người này trong một giờ cũng đáng giá như người khác trong một giờ. là tất cả, không là gì: nhiều nhất cũng chỉ là thân xác của thời gian.

We should not say that one man’s hour is worth another man’s hour, but rather that one man during an hour is worth just as much as another man during an hour. Time is everything, man is nothing: he is at the most time’s carcass.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Họ cho rằng tôi bị điên, vì tôi không chịu dùng thời gian của mình để đổi lấy tiền bạc. Tôi cho rằng họ mới điên, bởi vì họ luôn nghĩ rằng thời gian của tôi có thể định được giá.