Chơi với người trên, chớ nịnh; chơi với người dưới, chớ kiêu.

Chơi với người trên, chớ nịnh; chơi với người dưới, chớ kiêu.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.3k
Chuyên mục Câu nói hay về văn hóa

Chơi với người trên, chớ nịnh; chơi với người dưới, chớ kiêu.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Vui cũng không nên vui với việc không đáng vui, giận cũng không nên giận với cái không đáng giận.