Cho dù tất cả hy vọng đều là lừa dối con người. Nhưng ít nhất nó có thể cho chứng ta thêm sức manh để tiến lên phía trước.

Cho dù tất cả hy vọng đều là lừa dối con người. Nhưng ít nhất nó có thể cho chứng ta thêm sức manh để tiến lên phía trước.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.4k
Chuyên mục Câu nói hay về cuộc sống

Cho dù tất cả đều là lừa dối . Nhưng ít nhất nó có thể cho chứng ta thêm sức manh để tiến lên phía trước.

Laisonfker

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Sáng tạo là sự thể hiện cao nhất của năng lực con người. Cũng là cội nguồn cơ bản của niềm vui và hạnh phúc.
Chủ đề: ,