Chiến tranh là cuộc tranh cãi giữa hai tên trộm quá hèn nhát để đánh trận chiến của chính mình.

Chiến tranh là cuộc tranh cãi giữa hai tên trộm quá hèn nhát để đánh trận chiến của chính mình.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.3k
Chuyên mục Câu nói hay về cuộc sống

là cuộc tranh cãi giữa hai tên trộm quá để đánh trận chiến của chính mình.

War is a quarrel between two thieves too cowardly to fight their own battle.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Họ tốt đến đâu không quan trọng, bởi những thứ đó thuộc về họ. Họ tốt với bạn thế nào mới quan trọng, bởi những thứ đó thuộc về bạn.