Chỉ sự lừa lọc và dối trá sợ kiểm tra. Sự thật mời gọi nó.

Chỉ sự lừa lọc và dối trá sợ kiểm tra. Sự thật mời gọi nó.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.5k
Chuyên mục Câu nói hay về cuộc sống

Chỉ sự lừa lọc và dối trá sợ kiểm tra. Sự thật mời gọi nó.

Fraud and falsehood only dread examination. Truth invites it.

Samuel Johnson

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Đời người cũng giống như một hành trình du lịch.