Chỉ khi ở trong tay của những người thông minh thì của cải mới có thể phát huy hết tác dụng của nó.

Chỉ khi ở trong tay của những người thông minh thì của cải mới có thể phát huy hết tác dụng của nó.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói hay về tiền bạc

Chỉ khi ở trong tay của những người thì mới có thể phát huy hết tác dụng của nó.

Thức Bản Hoa

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Những người kiếm được tiền mà không biết tiết kiệm thì suốt đời sẽ phải cực khổ lao động.
Chủ đề: ,