Chỉ dạy cho con mình có một tương lai tốt đẹp bằng cách không ỷ lại vào tài sản của cha mẹ, mà bắt đầu bằng những thói quen tự lập và tin sâu nhân quả, để vững bước trên đường đời.

Chỉ dạy cho con mình có một tương lai tốt đẹp bằng cách không ỷ lại vào tài sản của cha mẹ, mà bắt đầu bằng những thói quen tự lập và tin sâu nhân quả, để vững bước trên đường đời.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.4k
Chuyên mục Câu nói hay của đạo Phật

Chỉ dạy cho con mình có một bằng cách không ỷ lại vào tài sản của cha mẹ, mà bắt đầu bằng những tự lập và tin sâu , để vững bước trên đường đời.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Thành thật đối diện với mâu thuẫn và khuyết điểm trong tâm mình, đừng lừa dối chính mình.