Chỉ có hai lựa chọn ta đối mặt hàng ngày: Chấp nhận cái có sẵn, hoặc tìm cách đổi thay.

Chỉ có hai lựa chọn ta đối mặt hàng ngày: Chấp nhận cái có sẵn, hoặc tìm cách đổi thay.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 1.7k
Chuyên mục Câu nói hay về hành động

Chỉ có hai ta đối mặt hàng ngày: Chấp nhận cái có sẵn, hoặc tìm cách đổi thay.

Khuyết danh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Những câu nói hay về cuộc sống hôn nhân khá triết lí