Chắc chắn, dù sớm hay muộn, cũng sẽ có một thời điểm khó khăn rồi cũng sẽ đi qua. Giống như cơn mưa ngoài cửa sổ, có tầm tã cỡ nào rồi cuối cùng cũng sẽ trời quang mây tạnh. Ông trời chỉ thử thách ta ở độ kiên trì mà thôi.

Chắc chắn, dù sớm hay muộn, cũng sẽ có một thời điểm khó khăn rồi cũng sẽ đi qua. Giống như cơn mưa ngoài cửa sổ, có tầm tã cỡ nào rồi cuối cùng cũng sẽ trời quang mây tạnh. Ông trời chỉ thử thách ta ở độ kiên trì mà thôi.

Đăng bởi Thanh Thủy - Lượt xem 16.3k
Chuyên mục Câu nói hay về cuộc sống

Chắc chắn, dù sớm hay muộn, cũng sẽ có một thời điểm rồi cũng sẽ đi qua. Giống như cơn mưa ngoài cửa sổ, có tầm tã cỡ nào rồi cuối cùng cũng sẽ trời quang mây tạnh. Ông trời chỉ ta ở độ mà thôi.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Người tốt là bạn của mọi sinh vật.