Cha ơi bóng cả cây cao. Chở che con những lao đao cuộc đời.

Cha ơi bóng cả cây cao. Chở che con những lao đao cuộc đời.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.5k
Chuyên mục Câu nói hay về gia đình

ơi bóng cả cây cao. Chở che con những lao đao .

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Khả năng li dị khiến cả hai bên trong một cuộc hôn nhân nghiêm túc hơn khi tuân thủ những trách nhiệm với nhau. Li dị giúp cải thiện đạo đức và tăng dân số.
Chủ đề: , ,