Cha không có gì để cho con ngoại trừ dạy con biết sống ngay thẳng, dũng cảm và độc lập. Để rồi một ngày nào đó, con sẽ tự hào trả lời trước cha: Con đã thành công!

Cha không có gì để cho con ngoại trừ dạy con biết sống ngay thẳng, dũng cảm và độc lập. Để rồi một ngày nào đó, con sẽ tự hào trả lời trước cha: Con đã thành công!

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.3k
Chuyên mục Câu nói hay về gia đình

không có gì để cho con ngoại trừ dạy con biết sống ngay thẳng, và độc lập. Để rồi một ngày nào đó, con sẽ tự hào trả lời trước cha: Con đã !

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Đọc – ngẫm stt hạnh phúc trong cuộc sống – biết đủ là hạnh phúc
Chủ đề: , ,