Cả cuộc đời của người phụ nữ là một bài lịch sử về những yêu thương.

Cả cuộc đời của người phụ nữ là một bài lịch sử về những yêu thương.

Đăng bởi Thanh Thủy - Lượt xem 16.3k
Chuyên mục Câu nói hay về phụ nữ

Cả của người là một bài về những .

A woman’s whole life is a history of the affections.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Đàn ông không bao giờ bằng được phụ nữ ở tinh thần phụng sự không vụ lợi mà tự nhiên đã ban tặng cho nàng.