Books, like friends, should be few and well chosen.

Books, like friends, should be few and well chosen.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói tiếng Anh hay về đọc sách

Books, like friends, should be few and well chosen.

Sách cũng như bạn, cần ít thôi nhưng phải có chọn lọc.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Books are the stepping stones to human progress.