Books are the stepping stones to human progress.

Books are the stepping stones to human progress.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói tiếng Anh hay về đọc sách

Books are the stepping stones to human progress.

Sách là bước khởi đầu vào sự của .

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Reading without reflecting is like eating without digesting.
Chủ đề: ,