Books are the ever-burning lamps of accumulated wisdom.

Books are the ever-burning lamps of accumulated wisdom.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói tiếng Anh hay về đọc sách

Books are the ever-burning lamps of accumulated wisdom.

Sách là ngọn đèn không bao giờ tắt của những được tích lũy.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Khám phá những cap thả thính về nắng lay động triệu trái tim
Chủ đề: