Bởi vì khi trẻ còn nhỏ thì chưa bị trở ngại nào giới hạn nên giai đoạn này rất cần sự giáo dục đúng đắn.

Bởi vì khi trẻ còn nhỏ thì chưa bị trở ngại nào giới hạn nên giai đoạn này rất cần sự giáo dục đúng đắn.

Đăng bởi Mỹ Hạnh - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói hay về gia đình

Bởi vì khi trẻ còn nhỏ thì chưa bị trở ngại nào nên giai đoạn này rất cần sự đúng đắn.

Trị Điền Đại Tác

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Sâu lắng trước những câu nói hay về thất vọng ý nghĩa nhất