Bởi không ai có thể thay đổi được đời này. Vậy chỉ còn một cách thay đổi mình hàng ngày.

Bởi không ai có thể thay đổi được đời này. Vậy chỉ còn một cách thay đổi mình hàng ngày.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 1.8k
Chuyên mục Câu nói hay về cuộc sống

Bởi không ai có thể được đời này. Vậy chỉ còn một cách thay đổi mình hàng ngày.

Khuyết danh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Trách mình như trách người, tha thứ người như tha thứ mình.
Chủ đề: ,