Biết tự hào về bản thân là cần thiết nhưng biết xấu hổ còn quan trọng hơn.

Biết tự hào về bản thân là cần thiết nhưng biết xấu hổ còn quan trọng hơn.

Đăng bởi Thanh Thủy - Lượt xem 2.2k
Chuyên mục Câu nói hay về tính cách

Biết tự hào về là cần thiết nhưng biết còn quan trọng hơn.

Khuyết danh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Hạnh phúc cũng giống như chiếc đồng hồ; loại ít phức tạp nhất là loại ít hỏng nhất.