Biết mà học không bằng thích mà học, thích mà học không bằng vui say mà học.

Biết mà học không bằng thích mà học, thích mà học không bằng vui say mà học.

Đăng bởi Thanh Thủy - Lượt xem 1.8k
Chuyên mục Câu nói hay về giáo dục

Biết mà học không bằng thích mà học, thích mà học không bằng vui say mà học.

Khuyết danh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Đôi khi chúng ta cần phải mơ mộng để sống sót với thực tế.
Chủ đề: