Biết được trong hoàn cảnh nguy hiểm nên làm những gì là một người dũng cảm và ngược lại chỉ là những kẻ vô dụng.

Biết được trong hoàn cảnh nguy hiểm nên làm những gì là một người dũng cảm và ngược lại chỉ là những kẻ vô dụng.

Đăng bởi Mỹ Hạnh - Lượt xem 16.3k
Chuyên mục Câu nói hay về cuộc sống

Biết được trong hoàn cảnh nên làm những gì là một người và ngược lại chỉ là những kẻ vô dụng.

SuGeLaDi

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Tiền có hai loại: Khi tiêu hết, đó là tiền, là tài sản. Không tiêu hết, đó là “giấy”, là di sản.
Chủ đề: ,