Bạn sẽ không biết mình yêu một người đến thế nào cho đến khi nhìn người ấy yêu một kẻ khác.

Bạn sẽ không biết mình yêu một người đến thế nào cho đến khi nhìn người ấy yêu một kẻ khác.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 1.7k
Chuyên mục Câu nói hay về tình yêu

Bạn sẽ không biết mình yêu một người đến thế nào cho đến khi nhìn người ấy yêu một kẻ khác.

Khuyết danh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Người ta càng yêu, người ta càng khổ. Yêu nhiều bao nhiêu, càng khổ bấy nhiêu.
Chủ đề: