Bạn phải tin rằng chính bạn là người tạo ra thành công, tạo ra sự cân bằng và chính bạn giải quyết những mâu thuẫn xung quanh tiền bạc và thành công. Dù vô tình hay cố ý thì đó vẫn là thành quả của bạn.

Bạn phải tin rằng chính bạn là người tạo ra thành công, tạo ra sự cân bằng và chính bạn giải quyết những mâu thuẫn xung quanh tiền bạc và thành công. Dù vô tình hay cố ý thì đó vẫn là thành quả của bạn.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.3k
Chuyên mục Câu nói hay về tiền bạc

Bạn phải tin rằng chính bạn là người tạo ra , tạo ra sự cân bằng và chính bạn giải quyết những mâu thuẫn xung quanh và thành công. Dù vô tình hay cố ý thì đó vẫn là thành quả của bạn.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Người ở cung điện không hiểu kẻ sống ở túp lều.
Chủ đề: ,