Bạn phải làm việc và thời gian làm việc của bạn rất ngắn ngủi. Nếu như bạn lãng phí thời gian làm việc của mình, thì bạn sẽ cảm thấy mình đã phạm phải một tội ác không thể khoan dung.

Bạn phải làm việc và thời gian làm việc của bạn rất ngắn ngủi. Nếu như bạn lãng phí thời gian làm việc của mình, thì bạn sẽ cảm thấy mình đã phạm phải một tội ác không thể khoan dung.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.3k
Chuyên mục Câu nói hay về thời gian

Bạn phải làm việc và làm việc của bạn rất ngắn ngủi. Nếu như bạn thời gian làm việc của mình, thì bạn sẽ cảm thấy mình đã phạm phải một không thể .

Hemingway

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Tổng hợp stt chán đời ngắn gọn, muốn buông bỏ tất cả