Bạn muốn con cái mình đối đãi với mình thế nào thì hãy đối xử với cha mẹ mình như vậy.

Bạn muốn con cái mình đối đãi với mình thế nào thì hãy đối xử với cha mẹ mình như vậy.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.6k
Chuyên mục Câu nói hay về gia đình

Bạn muốn mình đối đãi với mình thế nào thì hãy đối xử với mình như vậy.

La Tố

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Chỉ trong sự nuôi dưỡng, người phụ nữ mới nhận ra bổn phận làm mẹ của mình một cách rõ ràng và hiện hữu; nó là niềm vui trong mọi khoảng khắc.
Chủ đề: ,