Bạn không thể thoát khỏi nỗi sợ hãi của bản thân nhưng bạn có thể học cách sống chung với nó.

Bạn không thể thoát khỏi nỗi sợ hãi của bản thân nhưng bạn có thể học cách sống chung với nó.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.3k
Chuyên mục Câu nói hay về cuộc sống

Bạn không thể thoát khỏi nỗi của nhưng bạn có thể học cách sống chung với nó.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Số trời đã định, không thể cưỡng lại.