Bạn không thể đạt được bất cứ điều gì trong cuộc sống mà không phải hy sinh và đánh đổi lại một điều khác.

Bạn không thể đạt được bất cứ điều gì trong cuộc sống mà không phải hy sinh và đánh đổi lại một điều khác.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 1.7k
Chuyên mục Câu nói hay về sự nghiệp

Bạn không thể đạt được bất cứ điều gì trong mà không phải và đánh đổi lại một điều khác.

Khuyết danh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Những người thành đạt không phải là người có IQ cao nhất mà có EQ cao nhất.