Bạn không bao giờ thực sự phân biệt được bạn và thù cho tới khi mặt băng vỡ.

Bạn không bao giờ thực sự phân biệt được bạn và thù cho tới khi mặt băng vỡ.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói hay về tình bạn

Bạn không bao giờ thực sự phân biệt được bạn và thù cho tới khi mặt băng vỡ.

You never really know your friends from your enemies until the ice breaks.

Khuyết danh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Phần lớn sức sống của tình bạn nằm trong việc tôn trọng sự khác biệt, không chỉ đơn giản là thưởng thức sự tương đồng.