Bạn chỉ có một cuộc đời, đừng lãng phí thời gian cho những kẻ bạn không ưa.

Bạn chỉ có một cuộc đời, đừng lãng phí thời gian cho những kẻ bạn không ưa.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.7k
Chuyên mục Câu nói hay về thời gian

Bạn chỉ có một , đừng cho những kẻ bạn không ưa.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Đắm mình trong hối tiếc là tiêu phí thời giờ hôm nay cho thời giờ đã qua không thuộc về chúng ta nữa.