Anh có yêu cuộc sống không? Vậy đừng lãng phí thời gian, vì đó là vật liệu của cuộc sống.

Anh có yêu cuộc sống không? Vậy đừng lãng phí thời gian, vì đó là vật liệu của cuộc sống.

Đăng bởi Thanh Thủy - Lượt xem 16.3k
Chuyên mục Câu nói hay về thời gian

Anh có yêu không? Vậy đừng , vì đó là vật liệu của cuộc sống.

Do you love life? Then do not squander time, for that is the stuff life is made of.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Tôi chẳng bao giờ nghĩ tới tương lai - nó luôn luôn đến đủ sớm.