A wedding anniversary is the celebration of love, trust, partner-ship, tolerance and tenacity. The order varies for any given year.

A wedding anniversary is the celebration of love, trust, partner-ship, tolerance and tenacity. The order varies for any given year.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói tiếng Anh hay về hôn nhân

A wedding anniversary is the celebration of love, trust, partner-ship, tolerance and tenacity. The order varies for any given year.

Ngày kỷ niệm lễ cưới là dịp để tán dương , , sự chung sống, sức chịu đựng, và sự . Nó sẽ luôn biến đổi cùng năm tháng.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  A man’s home is his castle.