A real friend never gets in your way, unless you happen to be on the way down.

A real friend never gets in your way, unless you happen to be on the way down.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.3k
Chuyên mục Câu nói tiếng Anh hay về tình bạn

A real friend never gets in your way, unless you happen to be on the way down.

Một người bạn thật sự không bao giờ xen vào chuyện của ta, trừ khi ta đang dần suy sụp.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Good company on the road is the shortest cut