A happy marriage is a new beginning of life, a new starting point for happiness and usefulness.

A happy marriage is a new beginning of life, a new starting point for happiness and usefulness.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.3k
Chuyên mục Câu nói tiếng Anh hay về hôn nhân

A happy marriage is a new beginning of life, a new starting point for happiness and usefulness.

bắt đầu cho một mới, một điểm khởi đầu mới cho niềm hạnh phúc và sự hữu ích.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Top những câu nói hay về cuộc sống, thay đổi con người bạn