A good book is the best of friends, the same today and forever.

A good book is the best of friends, the same today and forever.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói tiếng Anh hay về đọc sách

A good book is the best of friends, the same today and forever.

Sách tốt là người bạn tốt nhất trong ngày hôm nay và cho mãi mãi.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  A good book is the precious life-blood of master spirit.