A friend that frowns is better than a smiling enemy.

A friend that frowns is better than a smiling enemy.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói tiếng Anh hay về tình bạn

A friend that frowns is better than a smiling enemy.

Một người bạn khó tính còn còn hơn một kẻ thù luôn tươi cười.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  A friend in need is a friend indeed.
Chủ đề: