A friend is easier lost than found.

A friend is easier lost than found.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói tiếng Anh hay về tình bạn

A friend is easier lost than found.

Một người bạn thì dễ đánh mất hơn là tìm được.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Friendship is to be strengthened by truth and devotion.