A friend is a person with whom you dare to be yourself.

A friend is a person with whom you dare to be yourself.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói tiếng Anh hay về tình bạn

A friend is a person with whom you dare to be yourself.

Bạn là người mà khi đứng trước mặt ta, ta dám là chính mình.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Life without a friend is death without witness.